GENERÁLNÍ OPRAVY STROJŮ

Generální opravy prováděné firmou FIRTAS POLYTECHNIK, s.r.o. jsou vysoce náročné práce, kdy se stroj kompletně demontuje a po vyčištění a opravení se provádí zpětná montáž stroje, seřízení stroje, přezkoušení, nakonzervování a stroj se připraví k expedici. Samozřejmostí je kompletní povrchová úprava stroje (barva, brynýrování, chromování, pogumování válců, rytí rastrových válců). Můžeme také provést generální opravu na stroji, který Vás zaujal v naší nabídce. Samozřejmostí je přizpůsobení rozsahu nabídky generální opravy Vašim možnostem.

Celková generální oprava se skládá z těchto hlavních bodů:

 • demontáž a označení stroje u zákazníka
 • komplexní demontáž celého zařízení v prostorách firmy FIRTAS POLYTECHNIK
 • v průběhu oprav je vedena průběžná fotodokumentace
 • technická zpráva chybějících a poškozených dílů
 • pořízení potřebné výkresové dokumentace (AutoCAD 2006)
 • vyčištění, odmaštění, případné odrezení všech dílů
 • zorganizování návštěvy technika u zákazníka pro ukázku opotřebení demontovaného stroje
 • oprava méně poškozených částí stroje
 • výroba a nákup nových dílů
 • nový lak všech dílů – odstín dle přání zákazníka
 • zpětná montáž celého stroje
 • výměna olejových náplní a maziv
 • předvedení stroje na zakázce
 • nakonzervování a zabalení stroje
 • instalace a uvedení stroje do provozu
 • protokolární předání stroje do provozu
 • asistence po dobu 8h při zkušebním provozu stroje

 

Pokud budete mít zájem, jsme schopni Vám zajistit další služby, týkající se stěhování stroje (doprava, jeřáb, nakládka apod.).

 

Stav strojů před generální opravou.

  Během generální opravy.

 

 

Stroje po generální opravě sestavené in line, instalované u zákazníka.

 

Modernizované rozvaděče

 

 Nahoru

       Spolupracujeme se společnostmi:
 

 
 

Design & webhosting by Market Express, s.r.o.