MODERNIZACE FLEXOTISKOVÝCH STROJŮ

Modernizace flexotiskových strojů zahrnují takové úpravy a přídavná zařízení, jako je například vakuový přenos archů mezi jednotlivými věžemi. Jedná se o transportní zařízení pracující na bázi kontinuálního podtlakového sání. Vytvořený podtlak přidržuje arch na transportní desce a poháněné válečky posunují arch do další sekce stroje. Arch není během transportu v žádném místě mechanicky deformován. Toto zařízení je instalováno z důvodu výrazného zkrácení času při změně zakázky, neboť odpadá seřizování podávacích rolen na mezitransportech a dále pak kvůli zvýšení přesnosti soutisku. A v neposlední řadě, z důvodu lepšího zasychání a nerozmazávání tiskových barev. 

Dalším retrofitem především pro starší flexotiskové stroje jsou pohony věží axiálně pružným hřídelem, namísto hlavního řetězového pohonu. Zbylé řetězové pohony jsou nahrazeny pohony ozubenými řemeny, které zajišťují podstatně tišší a přesnější chod stroje. Toto zařízení je instalováno z důvodu vyšší přesnosti soutisku (axiálně pružná hřídel koriguje nepřesnosti z předchozí věže), tiššího chodu stroje a zvýšení přesnosti sekundárních pohonů.

Na stroji Bobst FLEXO 1575 Vám nabízíme rozšíření průchodu archu na 1600 mm. Tímto způsobem můžete z takto upraveného stroje zásobovat výsekové automaty, které mají maximální velikost archu 1600 mm.

Dále Vám na strojích Bobst FLEXO 1575 a Bobst FLEXO 1600 nabízíme automatické nastavení natočení tiskových válců. Při opakované zakázce se využije dat uložených v paměti a tiskové válce se automaticky nastaví do soutiskové polohy.

       Spolupracujeme se společnostmi:
 

 
 

Design & webhosting by Market Express, s.r.o.