NABÍDKA STROJŮ

Z naší nabídky si můžete vybrat stroje, které jsou umístěny přímo v naší firmě, nebo stroje, u kterých je naší firmou zprostředkován prodej. Stroje, které nejsou momentálně v naší nabídce, jsme schopni v relativně krátké době na trhu obstarat. Na každém stroji z naší nabídky jsme schopni udělat generální opravu, popřípadě modernizaci dle vašeho přání.

Dále Vám nabízíme spolu s koupí tyto služby:

  • demontáž stroje
  • naložení stroje na dopravní prostředek
  • zajištění dopravy popřípadě jeřábu
  • pořízení fotodokumentace
  • proclení stroje (mimo země EU)
  • vyložení stroje na místě určení
  • instalace stroje na místě určení
  • uvedení stroje do provozu
  • asistence po dobu 8h při zkušebním provozu stroje
  • protokolární předání stroje

V současné době si můžete vybrat z této nabídky strojů:

Výsekové automaty

Flexotiskové stroje

Skládačky, lepičky

Šičky

Řezačky

Trhače odpadu

Ostatní

       Spolupracujeme se společnostmi:
 

 
 

Design & webhosting by Market Express, s.r.o.