VAKUOVÉ PODÁVÁNÍ

Modernizace flexotiskových strojů zahrnují takové úpravy a přídavná zařízení, jako je například vakuový přenos archů mezi jednotlivými věžemi. Jedná se o transportní zařízení pracující na bázi kontinuálního podtlakového sání. Vytvořený podtlak přidržuje arch na transportní desce a poháněné válečky posunují arch do další sekce stroje. Arch není během transportu v žádném místě mechanicky deformován. Toto zařízení je instalováno z důvodu výrazného zkrácení času při změně zakázky, neboť odpadá seřizování podávacích rolen na mezitransportech a dále pak kvůli zvýšení přesnosti soutisku. A v neposlední řadě, z důvodu lepšího zasychání a nerozmazávání tiskových barev.

 

       Spolupracujeme se společnostmi:
 

 
 

Design & webhosting by Market Express, s.r.o.